Ønsker du

* bedre økonomi?
* bedre helse?
* personlig utvikling?
* en ny start?
* å hjelpe andre til det samme?

Kontakte meg for presentasjon av
EN UNIK MULIGHET!

Unni Hellgren
ID 1001529
Tlf.: +47 990 14 619
Mail: unni.hellgren@gmail.com

VELKOMMEN!

Selvstendig produktkonsulent for Morinda. Tahitian Noni, Tepoemä®, Moéa®, Age Defy og

Fit Body Composition System er varemerker for Morinda Inc.