5. nov, 2012

Noni og iridioider, forebyggende helse

Mandag 29. oktober arrangerte Morinda foredrag med selskapets forskningsdirektør Brett West på Sandvika Videregående skole i Bærum. Lokalene innbød til en sterk faglig atmosfære. Brett West holdt et meget spennende foredrag der han presenteret resultater fra forskningen han har gjort på noni og iridioider de siste 15 årene. Han snakket om resultater fra innledende forskning som blant annet viser iridoidenes antioksidante effekt i blodet, positive effekter på hjernefunksjon og kolesterol, for å nevne noe. Gjennom sitt foredrag bekreftet Brett West mange ganger at produktene vi jobber med har forebyggende effekt på vår helse.